Välkommen!

Tillsammans med barn och anställda hälsar Oskar och Maria välkomna till Tjulsta Gård, söder om Enköping. I över åttio år har de uppländska lerjordarna brukats av tre generationer Karlsson. Oftast med stor framtidstro och alltid med fokus på det gårdsnära kretsloppet.

På gården arbetar fortfarande Anders, 75 år, som drev den i nästan 40 år tillsammans med Anna-Greta, innan Oskar och Maria tog över 2010. Anders kallar sig fortfarande för VD, men nu med innebörden Verkställande Dräng

Lina ser till så att gårdens kor (60 kalvande dikor) och grisar (ca. 1700 slaktsvin per år) har det bra i beteshagarna eller i lösdriften.

De styva, uppländska lerjordarna är utmanande, men det gillar Raymond, Samuel och Oskar, som med gedigen kunskap, ekologiska odlingsmetoder och tur med vädret, lyckas få goda skördar. Totalt brukas 1000 hektar mark, fördelat på åker, bete och skog. Till 99 procent är gården självförsörjande på foder. Både växtodling och djurproduktion är KRAV-certifierade.  

Kort historia

1944

Sara och Herman Karlsson köper Tjulsta, ett soldattorp på 40 hektar.

1999

Grisarna släpps på grönbete och produktionen KRAV-certifieras.

2014

Oskar och Maria, utses till "Årets Lantbruksföretagare" i Enköping.

Kontakt

Adress:
Oskar Karlsson
Tjulsta Gård, 745 99 Enköping

Telefonnummer:
070-604 43 45

E-post:
oskarkarlsson81@yahoo.com